Vad gör en elektriker?

För att få hjälp med elinstallationer med mera anlitar man oftast en elektriker. Det finns en hel del saker som har med el att göra som endast får göras av en behörig elektriker. Sådana finns på Eljour i Stockholm. Men, det finns olika sorters elektriker, som gör olika saker. Vi ska försöka reda ut de olika.

Man kan säga att det finns idag fyra huvudtyper av elektriker i Sverige. Det är installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker. Utöver det så har elektriker olika behörigheter, från AB till BB3. AB står för Allmän behörighet och innebär att man får utföra alla sorters elarbeten, och BB3 står för begränsad behörighet 3 och innebär att elsäkerhetsverket behovsprövar ens behörighet från fall till fall.

Installationselektriker

Den vanligaste typen av elektriker i Sverige är just installationselektriker. Det är ofta denna sorts elektriker de flesta privatpersoner anlitar för installation av el. De utför elinstallationer i bostäder och kontor, men även på nybyggen och industrier.

Serviceelektriker

En serviceelektriker riktar mer in sig på att göra felsökningar av elsystem och reparerar sedan dessa. Det görs i bostäder, kontor, nybyggen, industrier med mera. Om du har strömavbrott utan att veta varför och ringer så är det oftast en serviceelektriker som kommer. 

Industrielektriker

En industrielektriker jobbar främst inom industrin. De fixar elektriska fel på maskiner med mera. De har goda kunskaper om programmerbara styrsystem och industriprocesser.

Svagströmselektriker

Svagströmselektriker kallas även för teletekniker och har mer fokus på att jobba med data, inriktat på telefoni- och larmsystem. Då jobbar man med att bland annat installera data- media- och bildöverföring

15 Jul 2020

Man ska ha höga krav på sin tillvaro; leva sitt liv till max. Men att kunna finna glädje i det lilla; i sakerna man lätt tar för givna, det är först då man faktiskt kan bli lycklig. Sträva uppåt men ta dig tid att njuta av utsikten längs vägen.

Man är sin egen lyckas smed, som ordspråket påpekar så förträffligt.

Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev:

Gilla mig på Facebook:

Facebook

Senaste inläggen: